IR Partners toimi LapWall Oyj:n listautumisannin viestinnällisenä neuvonantajana keväällä 2022

Suomalaisen puuelementoinnin suunnannäyttäjä LapWall Oyj listautui huhtikuussa 2022 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja sen avulla kerättiin yhtiölle noin 5 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö sai listautumisannissa yli 5000 uutta osakkeenomistajaa. IR Partners toimi yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana listautumisprojektissa, ja menestyksekäs yhteistyö jatkuu edelleen.

LapWall on Euroopan suurin puuelementtien valmistaja. Yhtiö on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tuotantolaitoksissa tapahtuvaan rakentamiseen. LapWallin strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. LapWall tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua tavoitteenaan ylläpitää vahvaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä.

Yhtiön menestyksekäs listautumisprosessi läpikäytiin erittäin haastavassa markkinatilanteessa, jossa esimerkiksi raaka-aineiden hinnat käyttäytyivät epävakaasti ja maailmantalouden näkymä oli arvoituksellinen. 

”LapWallin listautumisella mahdollistettiin liiketoimintamme kehittäminen, investoinnit tuotannon tehokkuuteen ja automatisaatioon sekä CO2-vähennyksiin. Yhteistyö IR Partnersin kanssa oli tuloksekasta ja tuotti LapWallille tärkeän tuen listautumisen onnistumisessa vaikeassa markkinatilanteessa. IR Partners on meille käytännön käsipari sekä johdon sparrauskumppani, joka tukee liiketoimintaamme edelleen jatkuvan yhteistyömme kautta”, kertoo LapWall Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen.