Kestävyysraportointia intervallitreenein

Viime vuodet ovat olleet vastuullisuusraportoinnissa vauhdikasta aikaa. Uutta velvoittavaa yritysvastuusääntelyä on tullut ja tulossa tiuhaan tahtiin.

  • EU:n parlamentti hyväksyi vuoden 2022 lopussa kestävyysraportointidirektiivin CSRD:n.
  • Kestävyysraportoinnin velvoittavuus laajenee ja syvenee direktiivin myötä ja siitä tulee lakisääteistä vuonna 2024. 
  • Eri kokoiset yritykset tulevat pakollisen raportoinnin piiriin vähittäin. 
  • Kestävyysraportointistandardit (ESRS) määrittelevät ja yhtenäistävät jatkossa raportoitavan yritysvastuusisällön. 

Kestävyysraportoinnin velvoittavuus tulee portaittain laajentumaan myös pienempiin yrityksiin, jotka eivät ole aiemmin välttämättä vastuullisuudestaan raportoineet lainkaan. Tässä kaikessa riittää valmisteltavaa, kun esimerkiksi laki-, HR- ja viestintäosastot saattavat varsinkin pienemmissä yrityksissä olla yhden ihmisen kokoisia. Kehittämistä ja kirimistä riittää edelleen myös rutinoituneilla raportoijilla niin prosessien hiomisessa eheiksi kuin raportoinnin uudelleen jäsentämisessä.

Kehityksessä on nähtävissä kuitenkin paljon hyvää. 

  • Yrityksen sisällä päällekkäisen kerronnan tarve vähenee ja se antaa tilaa erottautumiselle ja kohdennetulle viestinnälle eri sidosryhmille.  
  • Yhtenäiset raportointivelvoitteet tulevat selkeyttämään ja yhtenäistämään tällä hetkellä kirjavia ja usein sekaviakin raportointikäytäntöjä. 
  • Yritysten vertailu helpottuu. Tällä hetkellä se voi usein olla todella työlästä ja vaikeaa, jopa tottuneelle raporttien lukijalle. 

Maalissa odottaa tehokas prosessi ja ymmärrettävä raportti

Kestävyys ja vastuullisuus ovat olleet jo pitkään itsestään selvä osa menestyvien yritysten liiketoimintaa. Tietyt periaatteet ja käytännöt ovat tulevassa sääntelyssä velvoittavia kaikille yrityksille, mutta olennaisuuden tarkastelu on edelleen se ydin, jonka ympärille kestävyysraportointi jatkossakin rakentuu. Siitä on hyvä lähteä kehittämisessä liikkeelle. 

Uudet 2021 käyttöön tulleet GRI-standardit ovat hyvin linjassa uusien lakisääteisten kestävyysraportointivaateiden kanssa, joten GRI-viitekehys on edelleen hyvä tapa peilata ja kehittää raportointia ja näin valmistautua myös lakisääteisiin velvoitteisiin. 

Nyt on hyvä aika ottaa pieni askel eteenpäin, jotta ei tarvitse loikata, kun raportoinnin velvoittavuus alkaa. Hyvä tapa edetä on rakentaa raportoinnin tiekartta tulevaan valmistautuen. Raportointiponnistus on yhteistyötä, jossa talous, vastuullisuus, viestintä ja juridiikka etenevät vuorovedoin matkalla yhteiseen maaliin. Maalissa odottaa tehokas ja yksinkertainen prosessi ja ymmärrettävä vaateet täyttävä raportointi.

Ota yhteyttä! Autamme kestävyyteen liittyvässä määrittelytyössä, raportoinnissa ja viestinnässä.