Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan – sijoittajaviestinnässäkin

Sijoittajaviestintä tarvitsee siis tuekseen tarinan, jota yhtiö avoimesti ja johdonmukaisesti kertoo eri kanavissa. Markkinoihin ja maailmantilanteeseen mukautuen viisas johto pitää yllä ja tarvittaessa päivittää yhtiön strategiaa antaen tarinalle juonenjuurta (ei pajunköyttä) ja viestittää siitä aktiivisesti sidosryhmilleen ja seuraajakunnalleen. 

Uusien kanavien myötä yhtiöt ovat joutuneet laajentamaan tarinankerronnan keinojaan. Mielikuvia ja tykkäyksiä luodaan sosiaalisessa mediassa kuvin, videoin ja hashtagein niin yhtiön arjen asioista ja tekijöistä kuin tapahtumista, tuotteista ja palveluista. Ja näin pitääkin olla, sillä yritysten tulee olla siellä, missä kuluttajat, nykyiset ja potentiaaliset työntekijät ja asiakkaat sekä sidosryhmät ja sijoittajatkin liikkuvat. Viestinnän väylien omaleimainen hyödyntäminen on mahdollisuus yhtiön näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämisessä. Samaan logiikkaan nojaa avainhenkilöiden henkilökohtaisten vahvuuksien tuominen näkyväksi osaksi viestintää; persoonallisuus jää mieleen ja tuo johdon lähemmäksi ihmisiä ja arkea. 

Digitaalisissa kanavissa on vielä paljon kaistaa ja mahdollisuuksia yhtiön näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi sijoittajien keskuudessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että sijoittajaviestinnässä ei voida nojata pelkkiin mielikuviin vaan tarinankerronnan lisäksi tarvitaan faktoja ja numeroita sekä ymmärrystä markkinoiden odotuksista. Me uskomme, että rohkea sijoittajaviestintä tekee yhtiöstä entistä kiinnostavamman, läpinäkyvämmän ja rakentaa dialogin yhtiön johdon ja sijoittajien välille. Siinä ohessa sijoittajaviestinnän tavoitteista tulee mitattavia ja faktapohjaisia. Tämä on se, mihin me pyrimme! 

Sijoittajat arvostavat viestinnässä rehellisyyttä ja oikea-aikaisuutta, ja osoittavat kiitoksensa siitä uskomalla yhtiöön, myös silloin, kun se viestii haasteistaan. Warren Buffettin mielestä avoimesti haastavat ajat ovat jopa tilanne, joka on sijoittajan näkykulmasta edullisin: ”Paras hetki ostaa yhtiön osakkeita on silloin, kun yhtiöllä on tilapäisiä ongelmia.” Luottamus ja epäluottamus yhtiön toimintaa ja tulevaisuudennäkymiä kohtaan onkin helppo mitata: sijoittajat ja omistajat viestivät tahtotilastaan ostamalla, pitämällä tai myymällä osakkeitaan. Kun mitattavuus voidaan osoittaa tavoitelähtöisen ja aktiivisen toiminnan kautta, olemme jo ison askeleen lähempänä tilannetta, jossa yhtiö voi antaa itsestään enemmän ja nopeastikin reagoida sitä koskeviin avoimiin kysymyksiin. On hyvä muistaa, että yhtiö ja sijoittajat ovat samalla puolella ja haluavat samaa: menestymistä yhdessä.

AJATUS:
”Rohkea rokan syö, kaino ei saa kaaliakaan.”
– suomalainen sananlasku