Onnistunut viestintä toimii ennakoivasti ja rakentaa luottamusta

Kriisi yllättää usein. Kriisiviestintäsuunnitelma on tarpeen kaivaa esille viimeistään nyt. Mikäli suunnitelmaa ei ole tai se ei ole ajan tasalla, niin tässä avuksesi nopeat vinkit poikkeusoloissa viestimiseen:

1. Laadi keskeisiä sidosryhmiänne koskeva must win -suunnitelma. Kuinka poikkeustilanne vaikuttaa keskeisiin sidosryhmiinne ja mitkä ovat niiden vaikutukset liiketoimintaanne?

2. Päätä, kuka viestii, mitä ja kenelle. Jaa selkeät roolit ja vastuut. Pidä ryhmä pienenä, jotta viestintä pysyy yhtenäisenä ja toimintamalli ketteränä.

3. Sovi missä kanavissa viestitte. Muista kertoa kuinka etenette, milloin kerrotte lisää ja mistä ajantasaista tietoa löytyy.

4. Tarjoa tietoa aktiivisesti ja oma-aloitteisesti valitsemissasi kanavissa.

5. Viesti aina, kun uutta ja olennaista tietoa ilmenee. Puhu totta, älä anna lupauksia, joita et pysty pitämään. Kerro faktat selkokielellä. Ole empaattinen ja huomioi tilanteen vaikutukset myös kuulijoihin.

6. Mikäli toimit listayhtiössä, muista viestiä aktiivisesti myös sijoittajille. Viesti mieluiten enemmän kuin vähemmän. Älä kuitenkaan julkaise kiireessäkään tarkistamatonta tietoa äläkä etenkään sisäpiiritietoa. Tiedota aina sisäpiiritiedot markkinoille sääntelyn edellyttämällä tavalla. Pidä ajatus kirkkaana ja katse pitkässä aikavälissä. Keskity olennaiseen, sillä päiväkurssien heilunnalla ei ole merkitystä pitkällä aikavälillä. Kerro sijoittajille, miksi juuri teidän yhtiönne tulee kriisistä ulos entistä vahvempana.

7. Pidä huolta itsestäsi ja lähelläsi olevista, vain hyvävoimaisena jaksat.

8. Kun kriisi on ohi, käykää johtoryhmässä läpi se, mitä opitte kriisistä ja sen hoidosta. Mikä meni hyvin ja missä täytyy parantaa. Kirjatkaa huomiot ja opit muistiin, sillä ihmismieli on unohtavainen.

Läpinäkyvyys ja aktiivinen viestintä vaikeinakin aikoina on omiaan rakentamaan luottamusta ja se on myös tärkeä osoitus siitä, että kriisinhallintanne toimii.