Ovatko yrityksesi kestävyysraportoinnin resurssit kunnossa?

Se on selvää, että yhtiöiden vastuullisuus ja kestävyys ovat esimerkiksi uusien pääomien vaade nykypäivänä. Sijoittajat arvostavat korkealle vastuullisia tuotteita ja palveluita sekä etsivät sijoituskohteita, joissa kestävyyteen panostetaan ja sitä kehitetään määrätietoisesti ja määrämuotoisesti.  

Raportointivaateet lisääntyvät merkittävästi ja koskevat yhä useampia yrityksiä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD myötä. 

Yhtenäisellä tavalla raportoida tavoitellaan läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta, selkeyttä ja avoimuutta, mikä on maapallomme kannalta erittäin tarpeellista ja samalla asettaa toimijat samalle viivalle kestävyyden arvioinnin suhteen – reilua, eikö. Päänvaivaa taas voi aiheuttaa resursointi sekä vaatimusten, velvoitteiden ja lainsäädännön muutosten perässä pysyminen.  

  Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkosto FIBSin (Finnish Business & Society) teettämän Yritysvastuu 2023 -tutkimuksen mukaan vastuullisuuteen liittyvät suurimmat haasteet tulevaisuuden kannalta ovatkin juuri osaamisvaje ja resurssit. Tutkimukseen vastanneista vain 6 prosenttia arvioi osaamisensa olevan riittävää suhteessa yrityksen vastuullisuustavoitteisiin, ja vain joka kymmenes arvioi käytettävien resurssien sekä toimenpiteiden olevan riittäviä suhteessa yrityksen vastuullisuustavoitteisiin. 

 Kestävyystyö on hyvin eri tilassa erilaisissa yrityksissä. Jostain on kuitenkin aloitettava ja toisaalta edistyneenkin matkan varrella voi huomata, että fiksuin tapa toimia vaatii kumppanuuksia. Koska vastuullisuuden tulee olla kiinteä osa liiketoimintastrategiaa ja tukea sitä kautta liiketoimintaa, on työn starttaaminen jo yrityksen perustamisvaiheessa aiheellista.  

 Kumppaniverkoston kanssa tekeminen on monipuolisempaa – yhtiötä ulkopuolelta katsovat silmät voivat nähdä jotakin laajemmin ja tuoda uusia ajatuksia. Myös työtaakan jakaminen helpottaa, kaikkea ei tässäkään tarvitse osata ja tehdä yksin. 

Mietityttääkö raportointi tai kaipaatteko siinä tukea? 
Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä askarruttavia asioita! 

Hanne Mäkelä
050 385 8670
hanne.makela@irpartners.fi   

Jo nyt vaade kestävyysraportoinnista velvoittaa määrätyin kriteerein muun muassa suuria pörssiyhtiöitä, ja laajenee kattamaan kevään 2026 raportoinnissa yrityksiin, jotka täyttävät seuraavista kriteereistä vähintään kaksi: 250 työntekijää, liikevaihto vähintään 50 MEUR ja tase yli 25 MEUR (nämä ovat lokakuussa 2023 päivitetyt indeksikorjatut rajat). PK-sektorin listatut yhtiöt siirtyvät raportoinnin velvoitteen piiriin kolmannessa vaiheessa vuonna 2027 kahden vuoden siirtymäajan puitteissa. 

FIBS Yritysvastuu 2023 -tutkimus

Kirjoittaja
Tanja Kakko

Tanjalla on viestinnän ja markkinointiviestinnän kokemus yli 20 vuoden ajalta niin listatuista kuin pääomasijoittaja- kuin perheomisteisista yhtiöistä. Vahvuutena laaja ja käytännönläheinen kokemus eri toimialoilta, liiketoimintaosaaminen, sijoittajaviestintä sekä omistaja-arvon kasvattaminen.