Samalla puolella pöytää – analyytikon näkemyksiä sijoittajaviestinnästä

Listayhtiötä seuraava analyytikko toimii siltana yhtiön ja markkinoiden välillä ja tulkitsee yhtiön sijoittajatarinaa- ja -viestintää ammattilaisen silmin. Jatkuva ja avoin keskusteluyhteys yhtiön johdon kanssa takaa analyytikolle ymmärryksen tulkita yhtiötä oikein, ilman turhaa turbulenssia ja vääriä johtopäätöksiä. 

Sijoittajaviestintää ohjaavat tiukat säädökset, mutta niiden sisälle mahtuu monenlaisia tapoja hoitaa sijoittajaviestintää. Keskustelimme Carnegien analyytikko Pia Rosqvist-Heinsalmen kanssa sijoittajaviestinnän hyvistä käytännöistä.

Pia, mitä erityisesti arvostat listayhtiöiden viestinnässä?

Jatkuva dialogi yhtiön johdon ja avainhenkilöiden kanssa sekä heidän tavoitettavuutensa on kaiken a&o. Listayhtiön arjessa tulee väistämättä asioita eteen – pieniä, isoja, yllättäviä tai ennustettavia – ja analyytikoiden tehtävä on pohtia niiden merkitystä, vaikutuksia tulevaisuuden odotuksiin sekä tehdä niistä tulkintaa markkinoille. Ilman keskusteluyhteyttä ei synny aitoa ymmärrystä siitä, minne yhtiö on menossa ja miksi. On suunta mikä tahansa, on tärkeää, että tilaa ei jää väärille tulkinnoille. Esimerkiksi pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet luovat vakautta ja antavat tarttumapintaa ammattilaisille arvioida yhtiön suoriutumista. 

Mihin asioihin kiinnität huomiota sijoittajaviestinnässä?

Hyvä ja johdonmukainen sijoittajatarina on aina vahvuus. Siitä tulee käydä ilmi, mitä sijoittaja saa, kun hän ostaa yhtiön osakkeita: minkälaisessa markkinassa yhtiö toimii, minkälaista kasvua on odotettavissa, missä yhtiö on 3–5 vuoden päästä ja miten sinne päästään. 

Yhtiöiden tiedotuslinjat voivat poiketa hyvinkin paljon toisistaan, mutta kyky keskustella asioista on olennaista. Henkilökohtaisesti arvostan sitä, että tiedottaminen on suunniteltua ja raportointi selkeää. ”Emme kommentoi” on pahinta, mitä analyytikolle ja markkinoille voi sanoa. Se johtaa helposti vääriin johtopäätöksiin, mikä ei ole kenenkään etu. Tehtävänämme on auttaa markkinoita ymmärtämään yhtiötä ja siinä näen, että olemme yhtiön kanssa samalla puolella pöytää.

On esimerkiksi suuri ero siinä, kertooko yhtiö merkittävästä uutisesta jo ennen pääomamarkkinapäivää vai jätetäänkö uutisointi vasta päivän agendalle, jolloin markkinoille ei jää aikaa sulatella asiaa. Samoin yhtiöiden tapa hoitaa korona-ajan kriisiviestintää on erotellut jyvät akanoista. 

Voiko yhtiö ohjata markkinoiden odotuksia?

Jatkuvalla, avoimella ja läpinäkyvällä viestinnällä, ehdottomasti kyllä. Markkinat ovat erityisesti tällä hetkellä supersensitiivisiä ja on selvää, että ei ole kenenkään intresseissä, että markkinoiden odotukset ovat väärät. Yhtiö ja sen johto tietävät aina enemmän omasta toiminnastaan kuin markkinat. Analyytikon omat oletukset perustuvat aina johonkin. Yleisesti voi sanoa, että jos tämä näkemys poikkeaa merkittävästi yhtiön näkemyksistä, jokin on viestinnässä mennyt pieleen. ”Reality check” on aika ajoin paikallaan, sillä markkinat eivät pitkään katso hyvällä jatkuvaa yli- tai alisuoriutumista. Johdonmukaisuus sekä positiivisten että negatiivisten asioiden kommunikoinnissa lisäävät luottamusta yhtiöön ja sen johtoon. 

Sinulla on pitkä kokemus alalta. Minkälaisia terveisiä haluat lähettää listayhtiöille? 

Yhtiöt eivät ole staattisia vaan muutoksia tapahtuu koko ajan. Yhtiön tarinaa tulee päivittää aktiivisesti ja toistaa uupumiseen asti: muutosviestinnän keskeisimpänä tehtävänä on lisätä ymmärrystä. Sijoittajaviestinnän työkalujen monipuolinen hyödyntäminen on omiaan auttamaan markkinoita ymmärtämään yhtiötä. Tulosjulkistusten yhteydessä kansainväliset sijoittajat arvostavat erityisesti kaikille avoimia puheluita. Myös pääomamarkkinapäivä tulisi järjestää 1,5–2 vuoden välein, ja päivittää yhtiön strategiakauden keskeiset kuulumiset.

On tärkeää löytää oma punainen lanka ja pitää siitä kiinni kaikessa viestinnässä ja toiminnassa. Kun yhtiö tietää, minne se on menossa, ja ylläpitää avointa viestintää, se kantaa myös vaikeiden aikojen yli. 

IR Partnersilla on vuosien kokemus tuloksellisen sijoittajaviestinnän toteuttamisesta. 

Ota yhteyttä, mikäli haluat sparrausapua yhtiösi sijoittajatarinaan tai sijoittajaviestinnän käytäntöihin.