Sijoittajatarina tulikokeessa

Yrityksen omistaja-arvon kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä. Sen rakentaminen alkaa jo yrityksen kasvupolun alkuvaiheessa ja jatkuu läpi koko yrityksen matkan. Sijoittajien mielenkiinto kohdistuu yleensä yhtiöihin, joiden toimialalla markkina kasvavaa, joilla on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi sekä näytöt tuloksentekokyvystä ja yhtiöihin, jotka ovat kommunikoineet johdonmukaisesti ja läpinäkyvästi koko matkansa ajan.

Sijoittajatarinalla on tärkeä rooli sijoittajaviestinnässä kertoa omistajille ja sijoittajille, mihin yhtiö on menossa ja miksi se on hyvä pitkän aikavälin sijoituskohde. Se kertoo yrityksen toimialasta, visiosta, tavoitteista; siitä, miksi yritys on olemassa ja myös viestii yrityksen arvoista ja tavasta toimia. Lisäksi se sitouttaa ja innostaa niin sijoittajia, asiakkaita, yhteistyökumppaneita kuin työntekijöitäkin. 

Sijoittajatarinan rakentamisessa ja sijoittajaviestinnässä kokonaisuudessaan on kyse myös pitkäaikaisesta ja suunnitelmallisesta maineenrakentamisesta ja avoimesta viestinnästä tärkeimmille kohderyhmille: analyytikoille, sijoittajille, osakkeenomistajille ja taloustoimittajille. Sen arvo voidaan mitata tarkasti osakkeen arvossa ja siinä, miten sijoittajat arvostavat yritystä. 

Sijoittajatarina ei ole erillinen osa muuta viestintää, vaan siihen kirjoitettu punainen lanka ja ydinviestit toistuvat kaikessa yrityksen viestinnässä ja kohtaamisissa. Yhtiölle itselleen sijoittajatarina toimii ohjenuorana ja strategian jatkona. Se on keino rakentaa yhtiön markkina-arvoa ja luottamuksellisia suhteita sijoittajia ja muita sidosryhmiä kohtaan. On hyvä muistaa, että sijoittajaviestintää – vaikkakin se on oma kokonaisuutensa lainalaisuuksineen – ei pidä erottaa yrityksen muusta viestinnästä. Yhtiöitä tarkastellaan kokonaisuutena, ei vain sijoittajaviestinnän valossa, ja niin hyvä kuin huonokin maine leviävät laajalle nykymedian välineissä, etenkin somessa.

Laadukkaasti ja pitkäjänteisesti rakennetulla sijoittajatarinalla voi olla ratkaiseva merkitys yhtiön tulevaisuuden kasvusuunnitelmien toteutumista ajatellen. Sijoittajatarina onkin syytä rakentaa jo yrityksen ollessa kasvunsa alkutaipaleella. Yhtiön kasvaessa ja kehittyessä myös sijoittajatarina kehittyy. Kun sijoittajatarinaa on rakennettu yrityksen kasvuvaiheen aikana, on mahdollisen IPO-vaiheen ollessa käsillä sijoittajatarinan kommunikoiminen ja sijoittajien luottamuksen herättäminen helpompaa. 

Taitenkin laadittu sijoittajatarina ja yhtiö testataan epävarmoina aikoina. Johdonmukainen, avoin ja luottamusta herättävä sijoittajatarina kestää myös kolhuja. Mitä vakuuttavampi ja uskottavampi sijoittajatarina on, sitä todennäköisemmin yritys onnistuu vakuuttamaan uudet sijoittajat ja säilyttämään nykyisten sijoittajien uskon yhtiöön pitkäjänteisesti.

Ota yhteyttä! Keskustellaan, kuinka voimme tukea yhtiötäsi kasvun polulla!

tiina.olkkonen@irpartners.fi

saija.serpola@irpartners.fi