Yhteistyötä ja asiantuntemusta raportoinnin suunnittelusta toteutukseen

Nyt on käsillä se aika, jolloin puheenparteen otetaan mielellään sanaparit, ennen lomia ja lomien jälkeen. Kesäkuun toisella viikolla EU julkaisi asetusluonnoksen kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) standardeista. Pakollisten raportoitavien asioiden määrä on supistunut jonkin verran EU:n aiempiin standardiluonnoksiin verrattuna, siirtymäaikahelpotuksia on tullut etenkin pienemmille yrityksille ja olennaisuusarvioinnin merkitys kasvanut. Helpotuksista huolimatta useilla yrityksillä on takamatkaa kirittävänä niin vastuullisuuskäytänteissä, datan laadussa kuin näistä kertomisessa. 

Vuodesta 2024 lähtien kestävyysraportointivelvoite koskee suuria yrityksiä, jotka ovat nyt NFRD:n piirissä, mutta se laajenee asteittain muun muassa pienempiin listayhtiöihin. Suurten yritysten tiedontarve alihankkijoidensakin kestävyysdatasta pysyy ajankohtaisena ja laajenee nykyisestä. Eri arvioiden mukaan raportoinnin piiriin muutaman seuraavan vuoden aikana Suomessa tulee lähes tuhat yritystä. 

Vastuullisuusraportointi oli aiemmin hyvin viestintäkeskeistä, vaikka ilahduttavasti viimeisen 10 vuoden aikana vastuullisuusasiantuntijoiden rooli vastuullisuuden kehittämisessä on kasvanut merkittävästi. Nyt raportointi on jo saavuttanut ja saavuttamassa talousjohtajien pöydät, kun kestävyystekijät ovat integroituneet yritysten liiketoimintamalliin mahdollisuuksien ja riskien kautta ohittamattomasti. Kestävyysraportoinnistakin tulee osa hallituksen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ja kestävyysasiat, kuten riskit, mahdollisuudet, tavoitteet ja mittarit niin ympäristö- kuin sosiaalisesta vastuusta uivat samaan aikatauluun tilinpäätöksen kanssa. Yhteistyötä ja asiantuntemusta tarvitaan monella kaistalla: kestävän liiketoiminnan kehittämistä, viestintää kertomaan teoista ja talousraportointia osoittamaan yrityksen suunnan ja tulevaisuuspotentiaalin vertailukelpoisten lukujen valossa. 

Ennen kuin automaattiviesti kesälomalle on laitettu meiliin kannattaa varmistaa:

Tiedätkö, mitä velvoittava kestävyysraportointi yrityksellenne tarkoittaa?

Tiedätkö, mikä on teidän yrityksenne valmius vastata uuteen raportointiin?

Onko olennaiset kestävyysasiat yrityksessänne määritelty? 

Onko talousjohtajanne tietoinen hänen työpöydälleen tulevasta kestävyysraportoinnista? 

Onko teillä nimetty henkilö vastaamaan kestävyysraportointiprojektista?

Tarvitsetko apua kestävyysraportointiin valmistautumisessa? Ota yhteyttä! Keskustellaan, kuinka voimme yhdessä lähteä kehittämään yrityksesi valmiuksia kestävyysasioissa.