Katja Espo nimitetty IR Partnersin liiketoimintajohtajaksi vahvistamaan strategisen viestinnän ja maineenhallinnan osaamista

Katja Espo on nimitetty IR Partnersin liiketoimintajohtajaksi 1.2.2024 alkaen. Katja tuo mukanaan laajan ja monipuolisen kokemuksen maineenhallinnasta ja strategisesta viestinnästä.

Katja vahvistaa kokemuksellaan erityisesti IR Partnersin strategisen viestinnän ja maineenhallinnan palveluja sekä niiden kehittämistä. Hänen yli 20 vuoden mittainen uransa viestintätoimistokentällä on antanut hänelle syvällisen ymmärryksen viestinnästä aidosti liiketoimintaa rakentavana strategisena kilpailutekijänä.

”Yritysten on olennaisen tärkeää ymmärtää ja hyödyntää viestintää strategisena kilpailutekijänä, sillä nykyisessä toimintaympäristössä asiakasuskollisuus, maine ja sidosryhmäsuhteet ovat jopa ratkaisevia tekijöitä yrityksen menestyksen kannalta. Liiketoimintaympäristön jatkuva muutos ja sidosryhmien odotusten ymmärtäminen eivät ole ainoastaan haasteita vaan myös mahdollisuuksia menestyä dynaamisessa markkinaympäristössä”, Katja Espo kommentoi.

Ennen siirtymistään IR Partnersille Espo työskenteli maineenhallintaan ja strategiseen viestintään erikoistuneessa liikkeenjohdon konsulttitoimistossa Pohjoisranta BCW:llä. Pohjoisrannassa hän toimi johtoryhmän jäsenenä sekä strategina, vastaten useiden merkittävien asiakkuuksien johtamisesta.

”IR Partners on vahva toimija vaativassa yritys-, sijoittaja- ja vastuullisuusviestinnässä. Strateginen viestintä ja maineenhallinta ovat avainasemassa yrityksen menestyksessä, ja IR Partners on ylimmän johdon luottokumppani tässä tehtävässä. Katjan liiketoimintalähtöisen strategisen viestinnän osaamisen myötä vahvistamme edelleen rooliamme yhtenä alamme arvostetuimmista asiantuntijoista asiakkaidemme rakentaessa kasvua ja menestystä haasteellisessa toimintaympäristössä”, toimitusjohtaja Tiina Olkkonen IR Partnersilta kommentoi.

Lisätietoja: 

Katja Espo
Liiketoimintajohtaja, Strateginen viestintä ja maineenhallinta
puhelin: 040 511 4800
katja.espo@irpartners.fi

Tiina Olkkonen
Toimitusjohtaja 
puhelin: 040 827 8844
tiina.olkkonen@irpartners.fi