Pörssilistautuja: Älä kompastu perusasioihin – muista sijoittajatarina

Listautuminen on pitkä tie eri vaiheineen. Tietä silottaa ja tulevaisuutta valaisee huolellisesti mietitty ja valmisteltu sijoittajatarina. Kun tarina on kristallinkirkas ja yksityiskohtia myöten sisäistetty, sitä paremmin sujuu myös listautuminen ja siihen mahdollisesti liittyvä listautumisanti. Aina tulevaa listayhtiön arkea myöten.

Mikä oikeastaan on sijoittajatarina? Sijoittajatarina kertoo avoimesti ja rehellisesti onnistumisista, mutta yhtä lailla myös haasteista. Se ohjaa odotuksia seuraavaa vuosineljännestä pidemmälle ja kertoo sijoittajille ja omistajille, mihin yhtiö on menossa ja miksi se on hyvä pitkän aikavälin sijoituskohde. Yhtiölle itselleen sijoittajatarina toimii ohjenuorana ja strategian jatkona. Se on keino rakentaa yhtiön markkina-arvoa ja luottamuksellisia suhteita sijoittajia ja muita sidosryhmiä kohtaan. Tarvittaessa se myös kertoo, milloin suuntaa on vaihdettava.

Miksi sijoittajatarinaa sitten tarvitaan jo listautumisvaiheessa? Siksi, että hyvä sijoittajatarina herättää sekä ymmärrystä että kiinnostusta. Siitä käy ilmi yhtiön liiketoiminnan ydin: mitä tehdään ja miksi; mistä ollaan tulossa ja minne menossa. Ennen kaikkea se kertoo yhtiön liiketoiminnasta, markkinoista, strategiasta, tavoitteista ja kasvun ajureista. Sijoittajatarinassa kiteytyvät myös yhtiön vahvuudet ja erottautumistekijät sekä vastuullisuusnäkökohdat. Kun tämä pohjatyö on hyvin tehty, sijoittajatarina kulkee yhtiön eri vaiheissa johdonmukaisesti rinnalla eikä tätä ohjenuoraa tarvitse lähteä joka käänteessä uudestaan kirjoittamaan.

Sijoittajatarina ei kuitenkaan ole vain sanoja, eikä milloinkaan satuja. Sijoittajatarina on läsnä jokaisessa teossa, kohtaamisessa ja kaikissa kanavissa niin sisäisesti kuin yhtiön ulkopuolellakin. Sillä hyvä kello kauas kantaa, paha vielä kauemmas. Kyse on siis kokonaisviestinnästä, joka on yhtiön dna:ssa joka hetki. 

Esimerkkejä hyvistä sijoittajatarinoista on monia. Mutta kopioitava sapluuna se ei ole koskaan. Siksi listautuvan yrityksen sijoittajatarinan rakentamiseen tulee varata aikaa. Kiire ei tässä vaiheessa ole oikea ajuri, sillä väärin tulkittua tarinaa on vaikea lähteä uudestaan kirjoittamaan ilman mainekolhuja. Usein sijoittajatarina vaatii myös ulkopuolista näkemystä ja kokemusta. Tämä on myös vaihe, jolloin omaa momentumia ei kannata jättää hyödyntämättä, uusia kanavia ja viestinnän eri muotoja myöten. Yhtä lailla tärkeää on muistaa, että tämä vaihe tulee vastaan vain kerran ja se tulee seuraamaan yhtiötä sen tulevassa listayhtiöelämässä. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää, kuinka voimme auttaa yhtiötäsi kiinnostavan sijoittajatarinan kiteyttämisessä. 

Lue lisää palvelustamme