Mari Marsio, laki ja compliance

Marilla on yli 20 vuoden monipuolinen ja hyvin käytännönläheinen kokemus finanssialalta ja kasvuyritysten kehityskaaren eri vaiheista. Hän on toiminut aiemmin laki- ja compliance -johtajana ja johtoryhmän jäsenenä muun muassa pörssiyhtiö eQ:ssa ja Titaniumissa. Marin vahvaa osaamisaluetta ovat erityisesti yritysjärjestelyiden sisäinen toimeenpano ja muutosjohtaminen.

Mari tuo vahvasti kasvavassa markkinassa tiimiimme lisää osaamista rahoitusmarkkinoiden sääntelystä, yritysjuridiikasta sekä tuoretta näkökulmaa listayhtiöstä, mikä mahdollistaa meille viestintätoimistona kyvyn palvella asiakkaitamme yhä laaja-alaisemmin erilaisissa kehitysvaiheissa ja -projekteissa. Mari voi toimia asiakkaillemme lisäresurssina esimerkiksi yritysjärjestelytilanteissa projektikohtaisena in-house-juristina ja tukea siten hankkeiden viestinnällistä toimeenpanoa.