Yritysvastuu

Sijoittajien ja muiden sidosryhmien kiinnostus yhtiöiden toteuttamia vastuullisuus- ja kestävän kehityksen toimenpiteitä kohtaan kasvaa jatkuvasti.

Autamme määrittelemään liiketoimintastrategiaan pohjautuvan yritysvastuustrategian ja toimenpideohjelman. Kiteytämme olennaiset yritysvastuun teemat ja tuemme yritystäsi konkreettisten vastuullisuustekojen viestimisessä sijoittajille ja muille keskeisille sidosryhmille. 

Määrätietoisen vastuullisuusviestinnän keinoin yhtiön ympäristölleen ja yhteiskunnalle tuottama positiivinen vaikutus saadaan sijoittajien sekä muiden sidosryhmien tietoisuuteen ja sitä kautta yhtiön kilpailueduksi. 

Meiltä saat myös apua vastuullisuusraportoinnin suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä muut räätälöidyt viestintäpalvelut.

Takaisin Palvelut-sivulle