Yritysvastuu

Sijoittajien ja muiden sidosryhmien kiinnostus yhtiöiden toteuttamia vastuullisuus- ja kestävän kehityksen toimenpiteitä kohtaan kasvaa jatkuvasti.

Vastuullisuus- ja kestävyysraportointi on lisääntyvän sääntelyn, kuten EU:n kestävyysraportointidirektiivin CSRD:n, vuoksi ennen näkemättömässä murrosvaiheessa. Murros tulee lisäämään tarvetta kehittää yritysvastuuraportointia, mutta se lisää myös tarvetta viestiä vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä eri sidosryhmille.  Uusia yrityksiä tulee myös seuraavina vuosina velvoittavan yritysvastuuraportoinnin piiriin.

Autamme liiketoimintastrategiaan pohjautuvan yritysvastuustrategian ja toimenpideohjelman määrittelytyössä ja tuemme yritystäsi konkreettisten vastuullisuustekojen viestimisessä sijoittajille ja muille keskeisille sidosryhmille. Määrätietoisen vastuullisuusviestinnän keinoin yhtiön ympäristölle ja yhteiskunnalle tuottama positiivinen vaikutus saadaan sijoittajien sekä muiden sidosryhmien tietoisuuteen ja hyvästä viestinnästä kilpailuetua.

Meiltä saat myös käytännönläheistä apua vastuullisuusraportoinnin suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä muut räätälöidyt viestintäpalvelut.

Takaisin Palvelut-sivulle