Vastuullisuusviestintä ja -palvelut

Sijoittajien ja muiden sidosryhmien kiinnostus yhtiöiden vastuullisuutta kohtaan kasvaa, ja kiristyvän sääntelyn myötä yhä useampi yritys tulee kestävyysraportoinnin piiriin.

Autamme asiakkaitamme liiketoimintalähtöisesti strategiaan pohjautuvan vastuullisuusohjelman tai tiekartan määrittelytyössä ja tuemme matkalla kohti raportoinnin sääntelynmukaisuutta. 

Vastuullisuuspalveluitamme: 

Vastuullisuuden ja raportoinnin nykytilan arviointi ja suositukset jatkoon 

Perehdymme asiakkaidemme vastuullisuuden ja raportoinnin nykytilaan ja arvioimme niitä relevanttien verrokkien ja vastuullisuusviitekehysten avulla. Annamme suositukset, joiden pohjalta yhtiö voi kehittää toimintaansa ja raportointiaan eteenpäin.  

Kaksoisolennaisuusarviointi ja tärkeimpien kestävyysteemojen määrittely 

Autamme asiakkaitamme Euroopan kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen kaksoisolennaisuusarvioinnin toteuttamisessa. Listaamme mahdolliset olennaiset aiheet perustuen aiempaan raportointiin, verrokkivertailuun, raportointistandardeihin ja toimialakohtaisiin ohjeisiin. Autamme kartoittamaan keskeisten sidosryhmien näkemykset ja​priorisoimaan olennaisia aiheita vaikutusten sekä taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta.​ Dokumentoimme prosessin riittävällä tarkkuudella raportoinnin ja varmennuksen tarpeisiin. 

Vastuullisuusohjelman tai tiekartan määrittely 

Tuemme ja sparraamme asiakkaitamme omaa liiketoimintaansa ja strategiaansa tukevan, liiketoimintansa keskeisiin vaikutuksiin ja sääntelyyn pohjautuvan vastuullisuusohjelman tai tiekartan määrittelyssä. Autamme vastuullisuusvision, painopistealueiden, tavoitteiden ja mittareiden määrittelyssä sekä tuemme tarvittaessa ohjelman käytäntöön viemisessä ja etenemisen varmistamisessa.  

Kestävyys- tai vastuullisuusraportointi 

Autamme asiakkaitamme kestävyysraportin konseptin ja rakenteen määrittelyssä. Teemme sisältösuunnitelman raportointistandardeja tukien ja määrittelemme projektiaikataulun asiakkaan raportointiaikatauluja kunnioittaen. Tuotamme sisällöt asiakkaan toivomassa laajuudessa tai vastaamme koko prosessista ”avaimet käteen” -periaatteella. Otamme tarvittaessa mukaan jonkun luottokumppaneistamme raportin visuaalisen ilmeen ja taiton toteuttamiseen asiakkaan graafisen ohjeiston mukaisesti.  

Meillä on näkemystä ja käytännön kokemusta eri vaiheissa olevien ja eri toimialoilla toimivien yritysten vastuullisuuden, kestävyysraportoinnin ja vastuullisuuteen liittyvän viestinnän tukemisesta.  Pystymme joustavasti hyppäämään mukaan avuksi tai ottamaan kokonaisvaltaista vastuuta. Lupaamme tehdä työmme tehokkaasti ja ammattitaidolla. Aivan kuin itsellemme tekisimme.   

Jutellaan mielellään lisää eli OTA YHTEYTTÄ, jos haet kokenutta kumppania avuksi vastuullisuuspolullesi. 

Takaisin Palvelut-sivulle