Yritysvastuu

Sijoittajien ja muiden sidosryhmien kiinnostus yhtiöiden vastuullisuutta kohtaan kasvaa. Kestävyysraportointisääntely laajenee koskemaan nykyistä useampia yrityksiä CSRD-sääntelyn tullessa voimaan portaittain.

Kestävyysraportointi on lisääntyvän velvoittavan sääntelyn vuoksi murroksessa. Murros lisää tarvetta kehittää niin toimintaa kuin yritysvastuuraportointia. Avoimuuden vaatimus kasvaa, raportointi syvenee ja yritysten vertailtavuus paranee.

Samalla yhä laajemman yritysjoukon tarve viestiä vastuullisuudesta ajantasaisesti eri sidosryhmille kasvaa.

Autamme yhtiön liiketoimintastrategiaan pohjautuvan yritysvastuutiekartan ja toimenpideohjelman määrittelytyössä matkalla kohti raportoinnin sääntelynmukaisuutta.

Meiltä saat myös käytännönläheistä apua:

  • vastuullisuusraportoinnin nykytilan kartoittamiseen, 
  • tiekartan ja yritysvastuuohjelman määrittelytyöhön,
  • vastuullisuusraportoinnin sisällön määrittelyyn, suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä
  • muut räätälöidyt viestintäpalvelut

Takaisin Palvelut-sivulle