YRITYSVASTUU

Sijoittajien ja muiden sidosryhmien kiinnostus yhtiöiden toteuttamia vastuullisuus- ja kestävän kehityksen toimenpiteitä kohtaan kasvaa jatkuvasti. 

Autamme määrittelemään yrityksesi liiketoimintastrategiaan pohjautuvan yritysvastuustrategian ja toimenpideohjelman. Kiteytämme olennaiset yritysvastuun teemat ja tuemme yritystäsi konkreettisten vastuullisuustekojen viestimisessä sijoittajille ja muille keskeisille sidosryhmille. 

Meiltä saat myös apua vastuullisuusraportoinnin suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä muut räätälöidyt viestintäpalvelut.