IR Partnersin kautta nyt myös interim- ja in-house-lakipalvelut yritysjärjestelyihin

Yrityksen tarinan ja sijoittajaviestinnän vahvana perustana on kunnossa olevat laki- ja compliance -asiat ilman tarpeettomia riskejä aiheuttavia yllätyksiä. 

Kasvuyhtiöiden muutostilantilanteita tuntevan projektijuristin käyttö yritysjärjestelyssä on kustannustehokas tapa hankkia oma väliaikainen juristi tai lisäresurssi oman juristin avuksi, tukemaan muita neuvonantajia. 

Kasvuyrityksen kehityksessä yritystoiminnan asioiden hyvä dokumentointi ja hallinnointi jää usein kasvuun keskittymisessä helposti taka-alalle. Mitkä ovat Kallen työsopimuksen ehdot, milloin ja mitä jostain asiasta päätettiin hallituksessa tai miten asiakassopimuksia hallinnoidaan? Näiden asioiden puutteet tulevat kuitenkin ennen pitkää vastaan rahoittajan, uuden sijoittajan, yritysjärjestelyn tai viranomaisten kyselyjen kautta.

Ulkopuolisten kyselyihin on hyvä valmistautua ennakolta. Tämä tukee myös sisäistä riskien hallintaa ja johdon vastuuta.

Kasvuyhtiöiden lakiasioista vuosia vastannut VT, MBA Mari Marsio on aloittanut toimintansa IR Partnersin tiimissä. Kasvuyhtiöiden käytännön haasteet ovat Marille tuttuja. Hän on valmistellut listautumiskelpoisuutta, toiminut listautumisen toteutuksen sisäisenä koordinaattorina sekä varmistanut listautumisen jälkeen yrityksen sisäisten käytänteiden toimivuuden pörssiyhtiöltä edellytettävällä tavalla. Marilla on kokemusta myös yritys- ja liiketoimintakauppojen sisäisestä suunnittelusta, toteutuksesta ja liiketoimintalähtöisestä integraatiosta koko organisaation toimivuuden huomioiden.

Kartoitetaan yhdessä tilanne ja laaditaan käytännönläheinen toimintasuunnitelma.