Kasvurahoitus edellyttää vahvaa viestintää

Vaikka maailmantalouden epävarmuus on iskenyt viime aikoina kosteina rätteinä eteismatoille, ei se kuitenkaan ole lannistanut hienojen suomalaisten yhtiöiden kehittämistä ja tarvetta innovaatioiden sekä kestävän kasvun rahoittamiselle. Rahoitusta tarvitaan suhdanteista riippumatta. Laadukkaan ja selkeän viestinnän merkitys korostuu etenkin yhtiöiden kehittämisen muutostilanteissa, innovaatioita markkinoille tuotaessa ja kasvun rahoitusvaihtoehtoja punnittaessa.

Yhtiön johto tuntee oman liiketoimintansa, tuotteensa ja palvelunsa, mutta miten yhtiö nähdään yrityksen ulkopuolella kasvurahoitusta tarjoavien silmin? Miten strategia ja visio tarinallistetaan? Mikä on ainutlaatuista osaamisessa ja liiketoimintamallissa? Miksi sijoittajat kiinnostuisivat yhtiöstä? Mitkä ovat yhtiön kilpailuedut? Entä kasvupotentiaali?

Luottamus yhtiöön rakennetaan systemaattisella, jatkuvalla viestinnällä, joka on kiteytettyä, luotettavaa ja oleellista kerrontaa yrityksen liiketoiminnasta. Vaikuttava, todellisten vahvuuksien päälle rakennettu viestintä kulkee yrityksen kasvun mukana ja se voi olla jopa edellytys lisäkasvulle, kun rahoittajat ja sijoittavat tarvitsevat tietoa päätöksentekonsa tueksi löytääkseen hiomattomat timantit. 

Sijoittajatarinalla on keskeinen rooli sijoittajaviestinnässä – se on työväline, joka luo yhteyden sijoittajiin ja ohjaa odotuksia seuraavaa vuosineljännestä pidemmälle.  Onnistunut sijoittajatarina kertoo omistajille ja pääomamarkkinoille, mihin yhtiö on menossa ja miksi se on hyvä pitkän aikavälin sijoituskohde. Pitkäjänteisesti kommunikoidulla sijoittajatarinalla voi olla ratkaiseva merkitys yhtiön tulevaisuuden kasvusuunnitelmien toteutumisessa ja se on syytä rakentaa jo yrityksen ollessa kasvunsa alkutaipaleella. Yhtiön kasvaessa ja kehittyessä myös sijoittajatarina kehittyy. Kun sijoittajatarinaa on rakennettu ja viestitty pitkäjänteisesti ja systemaattisesti on sijoittajien ja rahoittajien luottamuspohjaa jo olemassa mahdollisen rahoitustarpeen tullessa ajankohtaiseksi.

Tee testi ja pohdi:

  1. Miltä yhtiösi näyttää ulkopuolisin silmin? 
  2. Vastaako kerrontanne tahtotilaanne siitä, mihin yhtiönne on matkalla? 
  3. Onko yhtiönne viestintä yhdenmukaista ja saavutettavaa? 
  4. Onko organisaatiollasi sama näkemys yrityksenne menestysreseptistä?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin keskustellaan, kuinka voimme tukea yhtiötäsi kasvun polulla!

Tiina Olkkonen
Senior Advisor, osakas
puh. +358 40 827 8844
tiina.olkkonen@irpartners.fi

Saija Serpola
Operatiivinen johtaja, osakas
puh. 050 4341424
saija.serpola@irpartners.fi