Pääomamarkkinapäivän (CMD) rooli korostuu epävarmoina aikoina 

Epävarmuudesta on tullut meille pysyvä kumppani. Korkea korkotaso, kustannusinflaatio ja geopoliittiset jännitteet ovat esimerkkejä asioista, jotka tekevät yhä kriittisemmäksi auttaa sijoittajia ymmärtämään yhtiöiden strategista suuntaa.  

Luottamusta yhtiön toimintaa ja tulevaisuudennäkymiä kohtaan on helppo mitata: sijoittajat ja omistajat viestivät tahtotilastaan ostamalla, pitämällä tai myymällä osakkeitaan. Yhtiö ja sijoittajat ovat samalla puolella ja haluavat samaa: menestyä yhdessä. Yhtiön tarinaan uskova, sitoutunut sijoittaja ei jätä laivaa pienessä puhurissa vaan uskoo sen navigointikykyyn myrskyisemmilläkin vesillä.  

Haastavassa ympäristössä ymmärrystä ja luottamusta rakentava pääomamarkkinapäivä (CMD) on noussut tärkeään rooliin johdon työpaletissa; sen tehtävänä on avata sijoittajille, mistä yhtiö on tulossa, minne se on menossa ja millä keinoin se aikoo tavoitteisiinsa päästä.  

Toimivaa pääomamarkkinapäivän konseptia suunniteltaessa on hyvä muistaa seuraavat ainakin seikat: 

  1. Ryhdy valmistelemaan sijoittajatarinaa ajoissa ja kiteytä, minkälainen sijoituskohde yhtiösi on. Pidä fokuksessa strateginen selkeys. Keskity pitkään aikaväliin ja strategiaan. Avaa liiketoimintamallia, kilpailuetuja, markkinoita ja taloudellisia näkökulmia. Hyvä sijoittajatarina luo yhteyden sijoittajiin ja ohjaa odotuksia seuraavaa vuosineljännestä pidemmälle. Se sitouttaa ja innostaa niin sijoittajia, asiakkaita, yhteistyökumppaneita kuin työntekijöitäkin. . 
     
  1. Nosta esiin toimialakohtaiset asiat: Tuo lauteille toimitus- ja talousjohtajan lisäksi muuta johtoa. Tarjoa uutta näkökulmaa esimerkiksi juuri toimialakohtaisilla näkemyksillä. Pidä sijoittajat ajan tasalla toimialan trendeistä ja yhtiön valmiudesta sopeutua niihin. 
     
  1. Muista pörssitiedote ennen tilaisuutta; erityisesti, mikäli strateginen suunta päivittyy, tulee yhtiöiden julkaista keskeinen sisältö pörssitiedotteella. Varaa aikaa tiedotteen laatimiseen ja rakenna sitä rinnakkain tilaisuuden käsikirjoituksen kanssa. Mitkä ovat ne keskeiset asiat, jotka markkinoiden tulee tietää ja ymmärtää? 
     
  1. Suunnittele ohjelma ja sen kesto huolella. Pohdi toteutatko tilaisuuden hybridinä vai livenä, ja mieti, kuinka varmistat sijoittajien tasapuolisen mahdollisuuden osallistua. Muista yksityissijoittajat. Varaa puheenvuoroille riittävästi aikaa, mutta älä uuvuta presentaatiosulkeisilla. Mieti, kuinka rakennat vuoropuhelua. Muista kerätä palaute osallistujilta ja hyödynnä palautetta seuraavaa tilaisuutta suunnitellessasi. 

Suunnitteletko pääomamarkkinapäivää?

Ota yhteyttä!
tiina.olkkonen@irpartners.fi

Mietitään yhdessä, minkälainen sijoituskohde yhtiösi haluaa olla ja kuinka sijoittajatarina kerrotaan sijoittajille.