Tarina, jota ei koskaan kerrottu

Yrityksen tarina syntyy sitä perustettaessa – tai jo sitä ennen: ideana, visiona, missiona.
Se elää yrityksen historiassa, nykypäivässä ja tulevaisuudessa; talon seinien sisällä ja niiden ulkopuolella sekä jokaisen työntekijän, asiakkaan ja kumppanin mielikuvissa ja teoissa. Hyvä tarina kiinnostaa, koukuttaa ja sitouttaa. Yhtiön omistajat ja sijoittajat haluavat tietää, kuinka tarina konkretisoituu numeroiden kautta yhtiön arvoksi ajassa eteenpäin.

On siis hyvä muistaa, että sijoittaminen on pitkälti kiinnostusta – sekä omaa salkkua että kohteena olevaa yhtiötä kohtaan. Ollakseen kiinnostava, yhtiön täytyy ruokkia sijoittajien uteliaisuutta ja antaa heille vastinetta. Sijoittajaviestinnässä tarina kietoutuu numeroiden sekä tarkasti määriteltyjen ydinviestien ympärille rakentaen samalla yhtiön mainetta kiinnostavana sijoituskohteena. Tarinalla ja sadulla on kuitenkin hiuksenhieno ero: satuihin ei nimittäin oikeasti uskota. Siksi kaikki lähtee yhtiön omasta kristallinkirkkaasta näkemyksestä omaa toimintaa ja tulevaisuutta kohtaan, kyvystä kertoa se ymmärrettävänä ja johdonmukaisena tarinana sekä pitää se, minkä lupaa.

Viisas vaikenee? Ei pidä paikkaansa.

Niin sijoittajaviestinnässä kuin elämässä yleensäkin tärkeää on avoimuus ja ajantasaisuus. Mikään elämänkaari on harvoin pelkkää arvonnousua tai pintaliitoa, vaan matkan varrella tulee väistämättä vastaan mutkia ja vastoinkäymisiä. Niin kivaa kuin sosiaalisessa mediassa onkin näyttää vain parhaimmat otokset elämästä, me kaikki – mukaan lukien kertoja itse – tiedämme, että arki ei ole pelkkää juhlaa.

Yhtiön (tai yksilön) toiminta on suoraselkäistä, kun sillä on uskallusta kertoa myös vaikeista asioista – sillä mikään ei ole pahempaa kuin epätietoisuus. Yritysmaailmassa epätietoisuus synnyttää liikehdintää ja epävarmuutta niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin. Yleensä siinä vaiheessa säröilevä maine heikentää jo yhtiön arvostusta, sumentaa sijoittajien näkyvyyttä ja uskoa johdon kykyihin.

Sijoittajaviestintään kuuluu olennaisesti kertoa missä milloinkin mennään ja rakentaa ymmärrystä yhtiön liiketoimintaan ja siten luottamusta yli yhden vuosineljänneksen. Yrityksen tarinaan uskova, sitoutunut sijoittaja ei jätä laivaa pienessä puhurissa vaan uskoo sen navigointikykyyn myrskyisemmilläkin vesillä. On viisautta ymmärtää, että tuuli voi muuttua tai osaava johto voi muuttaa suuntaa matkan varrella. Siksi strategiatyön merkitystä ei voi korostaa riittävästi eikä sen tarinallistamisen tärkeyttä voi vähätellä. Tarinat elävät ja ne muistetaan datatulvan aikakaudella. Siksi tarinaa, jota ei kerrota, ei ole olemassa.

AJATUS:
Jos metsässä kaatuu puu ja kukaan ei ole kuulemassa, kuuluuko ääni? – vanha kiinalainen arvoitus