Listayhtiö: Tunne sijoittajasi ja laita sijoittajaviestintä kuntoon!

Avoin sijoittajaviestintä rakentaa luottamusta. Johdonmukainen sijoittajaviestintä rakentaa listayhtiön mainetta ja vaikuttaa merkittävissä määrin sekä markkina-arvoon että osakkeen likviditeettiin. Sijoittajaviestintä on pitkälti odotusten hallintaa ja se suojelee sekä sijoittajia että yhtiötä. …

Lue lisää